+90 312 398 01 81
TREN

Ana

Sayfa

YG Test Laboratuvarıİletişim
Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yönetici Ücretlendirme Politikası

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir.

İcrada bulunan yönetim kurulu üyelerine, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde bulundukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

Üst düzey Yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

Ücretlendirme politikamız; ücret ve sosyal haklar yönetimi; piyasa koşullarına uygun, adil, objektif, yüksek performansı takdir eden, rekabetçi, ödüllendirici ve motive edici kriterler ana hedefleri doğrultusunda düzenlenmekte ve uygulanmaktadır.

Üst Düzey Yöneticiler İçin

Şirketimiz “Üst Düzey Yönetici Ücret Politikası” bilimsel çalışmalar, araştırmalar ve incelemeler sonucu oluşan, Dünya’da ve Türkiye’de birçok firma tarafından denenmiş ve geliştirilmiş uygulamalar dikkate alınarak oluşturulmuştur.

Bu kapsamda ücret seviyesi belirlenirken, Şirketin faaliyet gösterdiği sektörün yapısı ve rekabet koşulları, sürdürülen üretim ve satış faaliyetleri, faaliyet noktalarının yaygınlığı, yurtdışı faaliyetleri, sahip olunan iştiraklerin yapısı, bunların toplam içerisindeki ağırlığı, faaliyetlerin sürdürülmesi için gerekli bilgi seviyesi ve çalışan sayısı ölçütleri göz önünde bulundurulmaktadır.

Üst düzey yönetici ücretleri, Şirketin faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde görevin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı ve problem çözme ölçütleri dikkate alınarak kademelendirilmiştir. Tespit edilen kademelere göre üst düzey yöneticilerin aylık sabit ücretleri belirlenirken şirket içi dengeler korunmaya çalışılmakta ve Türkiye çapında önde gelen şirketlerin yer aldığı “Üst Düzey Yönetici Ücret” araştırmaları kullanılmaktadır. Böylece, Şirket içerisinde adil, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme yapılması sağlanmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları ve ölçütlerinin belirlenmesinde ve ücret önerilerinin oluşturulmasında yukarıda yer alan kriterlerin yanı sı ra Şirketin uzun vadeli hedeflerini de dikkate almaktadır. Bu çerçevede oluşturulan ücret önerileri Yönetim Kurulu’na sunulmaktadır.

Üst düzey yöneticilerin ücretleri Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Yönetim Kurulu Üyeleri için

Yönetim kurulu üye ücret seviyeleri belirlenirken, kurumsal çizgiden gelen uygulamaların yanı sı ra, yönetim kurulu üyesinin karar verme sürecinde aldığı sorumluluk, sahip olması gereken bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sarf ettiği zaman unsurları dikkate alınmakta ve ayrıca sektörde yer alan benzer şirketlerin yönetim kurulu üye ücret seviyeleri ile karşılaştırmalar yapılmaktadır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücret seviyelerinin belirlenmesinde yukarıdaki ölçütlerin yanı sıra belirlenecek ücretin üyenin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilmekte ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hisse senedi opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirme esasları ve ölçütlerinin belirlenmesinde, ücretlere ilişkin önerilerin oluşturulmasında yukarıda yer alan ölçütlerin yanı sı ra, Şirketin uzun vadeli hedeflerini de dikkate almaktadır. Bu çerçevede oluşturulan ücret önerileri Yönetim Kurulu’na sunulmaktadır.

Saracalar Mahallesi Özal Bulvarı No:224 06750 Akyurt-Ankara
(+90) -312 -398 -0181
(+90) -312 -398 -0474
emek@emek.com.tr
http://www.emek.com.tr
Yararlı Linkler
Şirket Profili Kurumsal Kimlik Temsilcilikler Teklif İsteme Formu KVKK Başvuru Formu Basın Odası İletişim
Hakkımızda

Emek bağımsız, uluslararası çalışan bir ölçü transformatörleri üreticisidir.

Güvenilir ve yüksek kalitede ürünleri yerel ve uluslararası laboratuvarlarda defalarca test edilmiştir. Deneyimi yarım asırdır sistemde çalışan transformatörler ile sağlamlaşmış, her geçen gün kendini geliştirmiş ve yenilemiştir.

Copyright © 2020. Emek.com.tr All rights reserved.