+90 312 398 01 81
TREN

Ana

Sayfa

YG Test Laboratuvarıİletişim
Yatırımcı İlişkileri Birimi

Yatırımcı İlişkileri Birimi

Şirketimizde pay sahipleri ile ilişkiler bölümü işlemleri Muhasebe ve Finans Müdürlüğü Bölümü bünyesindeki Yatırımcı İlişkileri birimi tarafından yürütülmektedir.

Yatıcımcı ilişkileri bölümü yöneticisine ait iletişim bilgileri;

Zeynep Ece ARABUL

Yönetim Kurulu Üyesi / Denetim

Adres: Balıkhisar Mah. Köy İçi Kümeevleri No:574 06750 Akyurt / ANKARA

Sahip Olduğu Lisanslar :

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı (Tarih:21.03.2020 Belge No:204608)

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı (Tarih:19.02.2020 Belge No:700487)

Yatıcımcı ilişkileri bölümüne bağlı çalışan personel bilgileri;

Seide ÖZKAY

Muhasebe Şefi

Adres: Balıkhisar Mah. Köy İçi Kümeevleri No:574 06750 Akyurt / ANKARA

EMEK Elektrik Endüstrisi A.Ş.

Yatırımcı İlişkileri Birimi Balıkhisar Mah.Köy İçi Kümeevleri

No: 574 06750 AKYURT / ANKARA

TEL: + 90 312 398 01 81

FAX: + 90 312 398 04 74

E-POSTA : yatirimci@emek.com.tr

Birim tarafından yürütülen başlıca faaliyetler şunlardır:

Genel Kurul, temettü işlemleri, sermaye artırımları süreçlerini yönetmek,

Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,

Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,

Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dökümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, Esas Sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak,

Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek,

Saracalar Mahallesi Özal Bulvarı No:224 06750 Akyurt-Ankara
(+90) -312 -398 -0181
(+90) -312 -398 -0474
emek@emek.com.tr
http://www.emek.com.tr
Yararlı Linkler
Şirket Profili Kurumsal Kimlik Temsilcilikler Teklif İsteme Formu KVKK Başvuru Formu Basın Odası İletişim
Hakkımızda

Emek bağımsız, uluslararası çalışan bir ölçü transformatörleri üreticisidir.

Güvenilir ve yüksek kalitede ürünleri yerel ve uluslararası laboratuvarlarda defalarca test edilmiştir. Deneyimi yarım asırdır sistemde çalışan transformatörler ile sağlamlaşmış, her geçen gün kendini geliştirmiş ve yenilemiştir.

Copyright © 2020. Emek.com.tr All rights reserved.