+90 312 398 01 81
TREN

Ana

Sayfa

YG Test LaboratuvarıAkademiİletişim
Bağış ve Yardım Politikası

Bağış ve Yardım Politikası

Şirket; Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak, Genel Kurul toplantısında belirlenen bağış ve yardım tutarının aşılmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul’da ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağışta bulunabilir.

Şirket, sosyal, kültürel, eğitim vb. amaçlı faaliyet gösteren eğitim-öğretim kurumları, vakıflar, dernekler ile kamu kurum ve kuruluşlarına Yönetim’in onayıyla Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen esaslar dahilinde bağış ve yardım yapabilir.

Bağışın şekli, miktarı ve yapılacağı kurum, kuruluş veya Sivil Toplum Kuruluşunun seçiminde Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.’nin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri de göz önünde bulundurulur.

Şirket, bunların dışında kendi faaliyet konusu ile ilgili faaliyet göstermek üzere kurulmuş bulunan vakıf, dernek vb. kuruluşlara da bağış ve yardım yapabilir. Bağış ve yardım yapılırken öncelikle Maliye Bakanlığı’nca vergi muafiyeti tanınmış bulunan kuruluşlar olmasına özen gösterilir

Saracalar Mahallesi Özal Bulvarı No:224 06750 Akyurt-Ankara
(+90) -312 -398 -0181
(+90) -312 -398 -0474
emek@emek.com.tr
http://www.emek.com.tr
Yararlı Linkler
Şirket Profili Kurumsal Kimlik Temsilcilikler Teklif İsteme Formu KVKK Başvuru Formu Basın Odası İletişim
Hakkımızda

Emek bağımsız, uluslararası çalışan bir ölçü transformatörleri üreticisidir.

Güvenilir ve yüksek kalitede ürünleri yerel ve uluslararası laboratuvarlarda defalarca test edilmiştir. Deneyimi yarım asırdır sistemde çalışan transformatörler ile sağlamlaşmış, her geçen gün kendini geliştirmiş ve yenilemiştir.

Copyright © 2020. Emek.com.tr All rights reserved.