+90 312 398 01 81
TREN

Ana

Sayfa

YG Test LaboratuvarıAkademiİletişim
Kar Dağıtım Politikası

Kar Dağıtım Politikası

Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. Kâr Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmesinin kar dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde; Yatırım Payı, İşletme Sermayesi, Çalışanların Payı ve Risk Payı değişkenlerine dayalı bir optimizasyon fonksiyonudur.

Pazar stratejisi, yatırım ihtiyacı, çalışanların ve işletmenin verimliliğinin artırılması ile ulusal / küresel ekonomik koşullar dikkate alınarak ve pay sahiplerinin beklentileri ve Şirket’in ihtiyaçları arasındaki denge gözetilmek suretiyle Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul’a öneri sunulur. Genel Kurul’da alınan karar doğrultusunda, dağıtılacak kar payı miktarının belirlenmesi esası benimsenmiştir.

Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. Esas Sözleşmesinin ilgili 30. Maddesine göre Genel Kurul tarafından yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu Kararı ile ortaklara temettü avansı dağıtılması mümkündür.

Kar payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, en kısa sürede dağıtılması kabul edilmekle birlikte, belirlenmiş yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul’un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılır.

Genel Kurul, net karın bir kısmını veya tamamını olağanüstü yedek akçeye nakledebilir. Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.’nin Yönetim Kurulu’nun, Genel Kurul’a karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerine bilgi verilir. Aynı şekilde bu bilgilere, faaliyet raporu ve internet sitesinde de yer verilerek kamuoyu ile paylaşılır.

Kar dağıtım politikası Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olması, gündemdeki projelerin ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmektedir. Bu politikada yapılan değişiklikler de, değişiklikten sonraki ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve internet sitesinde kamuoyuna açıklanır.

Saracalar Mahallesi Özal Bulvarı No:224 06750 Akyurt-Ankara
(+90) -312 -398 -0181
(+90) -312 -398 -0474
emek@emek.com.tr
http://www.emek.com.tr
Yararlı Linkler
Şirket Profili Kurumsal Kimlik Temsilcilikler Teklif İsteme Formu KVKK Başvuru Formu Basın Odası İletişim
Hakkımızda

Emek bağımsız, uluslararası çalışan bir ölçü transformatörleri üreticisidir.

Güvenilir ve yüksek kalitede ürünleri yerel ve uluslararası laboratuvarlarda defalarca test edilmiştir. Deneyimi yarım asırdır sistemde çalışan transformatörler ile sağlamlaşmış, her geçen gün kendini geliştirmiş ve yenilemiştir.

Copyright © 2020. Emek.com.tr All rights reserved.