+90 312 398 01 81
TREN

Ana

Sayfa

YG Test LaboratuvarıAkademiİletişim
Entegre Yönetim Sistem Politikası

Hakkımızda

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEM (EYS) POLİTİKAMIZ

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş olarak Entegre Yönetim Sistemi ile yasal ve diğer gereklilikler doğrultusunda hareket etmeyi, paydaşlarımızın güvenini kazanmayı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Bu amaç doğrultusunda , Riskleri etkin bir biçimde yöneterek tüm süreçlerini sürekli iyileştirmeyi, Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve iş kazalarını önlemeye yönelik sistemler geliştirerek güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanmasını,

İSG tehlikelerini ortadan kaldırmayı ve ilgili İSG risklerini azaltmayı sağlayacak faaliyetler gerçekleştirmeyi,

Doğal çevremizi korumaya odaklanarak, zararlı maddelerin kullanımını ve atık miktarlarımızı azaltmaya çalışarak çevre kirliliğini önlemeyi,

Üretim ve tüketimde kullanılan ham madde ve çıkan tüm atıklarla ilgili “kapalı bir sistem kurarak” ürünün yaşam döngüsü içerisinde, geri dönüşüme ve tekrardan kullanıma azami gayreti göstererek, çevreye ve ekonomiye destek vermek

Enerjiyi verimli kullanmayı, yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji kullanımındaki payını artırmayı, faaliyetlerimizin yarattığı karbon ayak izini azaltmayı

Bilginin güvenliğini sağlamayı ve bu kapsamdaki risk önleyici faaliyetleri gerçekleştirmeyi,

Sağlık-Emniyet-Çevre konularında komşu tesisler, yetkili merci ve yerel yönetimler ile oluşturulacak işbirliklerini artırmayı,

Müşteri odaklı olup beklentilerini karşılamada sürekliliği sağlamayı ve müşteri şikayetlerini etkin olarak ele almayı,

Tedarikçilerinin gelişimini desteklemeyi, etik değerlere uyumunu gözetmeyi, üretim kalitesi, ve çevreye duyarlılığını geliştirmeyi,

Teknolojik gelişmeleri takip etmeyi, ürün/proseslerimizde tasarım ve geliştirme çalışmaları yapmayı,

Uygulamalarımızda çalışanlarımıza, müşterilerimize, tedarikçilerimize, ortaklarımıza ve tüm diğer paydaşlarımıza karşı şeffaf ve dürüst olmayı,

Çalışanlar ve çalışan temsilcileri ile istişare ve etkin katılımları için zaman, kaynak ve açık iletişim ortamı sağlayacağımızı

Ulusal ve uluslararası mevzuat gerekliliklerine uymayı,

Etik değerlere uygun çalışmayı, ve çalışanlarımızdaki farkındalığı artırarak ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 standartları gereklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.

Saracalar Mahallesi Özal Bulvarı No:224 06750 Akyurt-Ankara
(+90) -312 -398 -0181
(+90) -312 -398 -0474
emek@emek.com.tr
http://www.emek.com.tr
Yararlı Linkler
Şirket Profili Kurumsal Kimlik Temsilcilikler Teklif İsteme Formu KVKK Başvuru Formu Basın Odası İletişim
Hakkımızda

Emek bağımsız, uluslararası çalışan bir ölçü transformatörleri üreticisidir.

Güvenilir ve yüksek kalitede ürünleri yerel ve uluslararası laboratuvarlarda defalarca test edilmiştir. Deneyimi yarım asırdır sistemde çalışan transformatörler ile sağlamlaşmış, her geçen gün kendini geliştirmiş ve yenilemiştir.

Copyright © 2020. Emek.com.tr All rights reserved.