+90 312 398 01 81
TREN

Ana

Sayfa

YG Test Laboratuvarıİletişim
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Politikası

Hakkımızda

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Politikamız

Sosyal Sorumluluk Sürdürülebilirlik Politikamız, üretim tesislerimizin yer aldığı bölgeden başlayarak gerek yurtiçi gerekse küresel sorumluluğumuzun bilinciyle yönlenmiş, şirketimizin paydaşlarına karşı, “sürdürülebilir ve geliştirilebilir” sosyal sorumluluk uygulamalarını hayata geçirmeyi esas almıştır.

Öncelikle Şirketimiz sosyal sorumluluğu, kurumların hesap verebilirlikleri ve paydaşlarına karşı görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmeleri olarak değerlendirmektedir. Şirket kültürümüz, iş süreçlerimiz, bilgilendirme, çevre politikalarımız ve etik kurallarımız sarmal bir yapıda, içiçe bu sorumluluğun unsurlarını içermektedir.

Şirketimiz, geleceğe hazırlanırken yasal yükümlülüklerini yerine getirmenin ötesinde topluma ve çevreye çözümler sunarak üretim tesislerinin varlığını sürdürülebilir kılmayı amaçlamaktadır. Yalnızca yenilikçi tasarım ve danışmanlık ile değil, geleceğe yatırım olarak eğitime tam destek vermektedir. Gerek bölgesel, gerek yurtiçi gerekse uluslararası eğitim kurumları ile bağlantıda olmak, odalar ve uluslarası kuruluşlar nezdinde kanun koyucular ile ortak projeler yürütmek sektörde öncü ve yol gösterici olmak kurumsal sürdürülebilirliğinin önemli bir unsurudur. Kurumsal sorumluluk müşterilerin, tedarikçilerin ve sektörün de sürdürülebilirliğine destek vermeyi gerektirir. Sektörü ve sektörün saygınlığını daha ileri noktalara götürme görevini de beraberinde getirmektedir. Eğitime katkı gelecektir; güvendir.

Kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ve uygulamalarının kapsadığı süreçlerimiz doğrultusunda, yasalara uyum temel gerekliliktir. Sosyal sorumluluğa giren tüm alanlar dâhilinde, gerekli tüm ulusal ve uluslararası standartların gözetilerek uygulanmasının yanı sıra bu yönde, insan kaynakları ve insana yatırım projeleri, paydaş kültürü ve şirket vizyonu, eğitim destek faaliyetleri, çevre duyarlılığı ve çevrenin korunması gibi kurumsal sosyal sorumluluk alanlarına giren tüm konularda belirlenen kriter ve prensiplere uygun olarak hareket edilir.

Şirketimiz ayrıca çevre politikası ve bu yöndeki faaliyetleri ile sürdürülebilir gelişme ilkesi çerçevesinde proaktif bir çevre yönetim sistemi uygulamayı ve geliştirmeyi hedefler. Doğal kaynaklarımızı optimum kullanarak, gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına ve kalkınmasına imkan verecek şekilde bugünü ve geleceği düşünerek atılan her adımda sürdürülebilir başarı hedeflemektedir.

Sürdürülebilirlik politikamız çerçevesinde; sosyal, etik ve çevresel yönetimle ilgili, paydaşlarımızın katılımına dayanan ve paydaşlarımızın memnuniyeti ve beklentilerini dikkate alan bir bütünlük söz konusudur.

Paydaşların Memnuniyeti için Kurumsal Sürdürülebilirlikte Ana Kriterlerimiz

  • Araştırma, Geliştirme, Eğitim tabanlı büyüme ve sürdürülebilirlik
  • Ekonomik performans
  • Çevresel gelişim, iklim değişikliği ve korunması, atıkların değerlendirilmesi
  • İş sağlığı ve güvenliği İnsan hakları ve Etik Değerler

olarak belirlenmiştir.

Sosyal ve çevresel etkinliklerimiz ve faaliyetlerimiz doğrultusunda; bu süreçlerin yönetimi, iyileştirilmesi ve denetlenmesi ile sosyal ve çevresel performansın raporlanması suretiyle elde edilen sonuçların tüm paydaşlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunulması şirketimiz için esastır.

Balıkhisar Mahallesi, Köyiçi Kümeevleri No: 574, Akyurt, 06750 Ankara - Turkey
(+90) -312 -398 -0181
(+90) -312 -398 -0474
emek@emek.com.tr
http://www.emek.com.tr
Yararlı Linkler
Şirket Profili Kurumsal Kimlik Temsilcilikler Teklif İsteme Formu KVKK Başvuru Formu Basın Odası İletişim
Hakkımızda

Emek bağımsız, uluslararası çalışan bir ölçü transformatörleri üreticisidir.

Güvenilir ve yüksek kalitede ürünleri yerel ve uluslararası laboratuvarlarda defalarca test edilmiştir. Deneyimi yarım asırdır sistemde çalışan transformatörler ile sağlamlaşmış, her geçen gün kendini geliştirmiş ve yenilemiştir.

Copyright © 2020. Emek.com.tr All rights reserved.