+90 312 398 01 81
TREN

Ana

Sayfa

YG Test LaboratuvarıAkademiİletişim
Entegre Yönetim Sistem Kapsamı

Hakkımızda

Entegre Yönetim Sistem Kapsamı

Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş., Saracalar Mahallesi Özal Bulvarı No:224 06750 Akyurt-Ankara adresinde, Ölçü Transformatörleri, Topraklama Anahtarları, Ayırıcı, YG Kondansatörleri, İzolatör Tasarım, üretim ve satış sonrası hizmet faaliyetlerini yürütmektedir. İşyerinin NACE kodu 271101 olup “Tehlikeli” sınıfta yer almaktadır. Tesisin kuzeyinde Borusan Oto, doğusunda MAN Türkiye A.Ş., güneydoğusunda İşbir Optik firmaları vardır. Ortalama 1 km uzağından başlayarak Balıkhisar Köyünü de kapsayan yerleşim bölgeleri ve burada yaşayan halka ait tarım arazileri bulunmaktadır.

Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş olarak çevremizde yeralan kuruluşların, yaşayan halkın ve tarım arazilerinin farkındayız. Çevrel, Sağlık ve Güvenlik konularında hiçbir tehlike yaratmayacak önlemleri almakta ve bu önlemleri uygulamaktayız. Ayrıca çevremizde bulunan halkın ihtiyacı olarak benimsediğimiz personel istidamı ve eğitimi konusunda da azami özeni göstermekteyiz.

Şirketimiz, oldukça geniş bir açık alana sahip olup, kuruluşundan itibaren çevre kültürünün bir parçası olarak ağaçlandırmaya özen göstermiş, Ekosisteme saygılı olmasının yanısıra, sisteme olumlu katkıda bulunmuştır. Ürün yaşam döngüsünü tanımlamış EMEK, çevre, iş sağlığı ve güvenliği konusunda hammmadde temin ve üretim proseslerinin çevresel etkilerini tanımlamıştır. Zira, Bu etkilerin azaltılması ya da ortadan kaldırılması için gerekli önlemleri almaktadır;

• Kullanılması planlanan tüm malzemelerin Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS) alınmakta ve bu MSDS’lere göre malzemelerin REACH mevzuatına uygunluğu değerlendirilmektedir. Uygun olmayan malzemelerin alımı yapılmamaktadır.
• Malzemelerin Çatışma mineralleri içerisinde yer alıp almadığı saptanmakta, bu grupta bulunması durumunda onaylanmış tedarikçilerden alındığının güvence altına alınması sağlanmaktadır.
• Üretimin kapsamında bazı kimyasal maddeleri hammadde olarak kullanılmaktadır (Trafo Yağı, Epoxy Reçine, Aseton v.d.). Kullanılan tüm kimyasalların sınıflandırılmaları Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarına göre yapılmakta, taşınması, depolanması ve kullanımı sırasında Çevre ve İş Sağlığı açısından gerekli önlemler alınmaktadır. Çeşitli noktalarda kimyasal malzeme depolamaları yapılmaktadır. Ayrıca yönetmeliklere uygun “Kimyasal Depolama Alanı” bulunmaktadır. • Trafo yağı, Motor yağı, Kimyasal atıklar ve artıklar ile kirlenmiş ambalajlar, kimyasallarla kontamine olmuş emiciler, filtreler, kalıp artıkları, silikon parçalar v.d.leri üretim sürecinin sonucu olarak ortaya çıkan bertaraf edilmesi gereken çevresel atıklarımızdır. Gerek bu atıklar gerekse kirlenmemiş hurda metaller, kağıtlar, piller, tonerler geri dönüşüm tesislerine ve/veya bertarafa yetkillendirilmiş kuruluşlara teslim edilmektedir. Atık sular evsel atık su olup kanalizasyona verilmektedir. Ürettiğimiz ürünlerin ömrünü tamamlamasından sonra atık bertarafının kullanıcılara gerekli bilgilendirme yaparak etkin bir şekilde yapılması sağlanabilmektedir

• Proseslerde taşıma işlemleri için vinçler, forkliftler ve transpaletler kullanılmaktadır. Gerekli bakım, onarım ve kontrolleri düzenli olarak yürütülmektedir. Ürün kurutma proseslerinde Fırınlar ve bu fırınlara ait vakum pompaları kullanılmaktadır. Emisyon ölçümleri kontrol altındadır; varolan üretimimiz izne tabi değildir. Ürünlerimizin bazı parçalarının boyandığı Boyahanemiz mevcuttur. Gerekli güvenlik önlemleri hassasiyetle uygulanmaktadır.
• Tesislerimiz içerisinde Ulusal ve Uluslararası standartlara uygun ürün testlerinin uygulandığı Akredite edilmiş Çok Yüksek Gerilim, Yüksek Gerilim ve çeşitli gerilim seviyelerinde test yapabilen Laboratuvarlarımız ve bir adet -40 0C’ye kadar inebilen soğuk odamız mevcuttur. İlgili bu alanlarda ancak gerekli eğitim ve sertifikalara haiz yetkilendirilmiş görevliler işlem yapabilmektedir. • Kuruluşumuzda İşyeri hekimi, İSG uzmanı ve İşyeri Hemşiresinden oluşan İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi oluşturulmuş ve bu birim, ilgili yönetmelik gereği günlük İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerini yürütmektedir. • Önlem gerektirecek ivedi durumlar dışında ay aşırı toplanıp değerlendirme yapan İSG Kurulu oluşturulmuş ve bu kurul ilgili yönetmelik ve dokümanlar gereği yetkilendirilmiştir. Kurulda şirket yöneticileri, İSG birimi görevlileri, sendika ve çalışan temsilcileri, İK ve EYS birim yetkilileri bulunmaktadır. Kontrolsüz kimyasal sızıntılar ve atıklar; havaya, suya ve toprağa erişen kontrolsüz emisyonlardır; gelecek kuşaklara dahi yansıyan hava, su, ve toprak kirliliği yaratır. Bu nedenle, her bir faaliyet ve atık bazında, ilgili çevre boyutları ve etkileri tanımlanmış, önem derecelerine göre ölçüm ve takip yöntemleri belirlenmiş, etkin bir şekilde uygulanması adına gereken planlamalar ve dokümanlar oluşturulmuştur.

Çevresel etkileri ölçümlemekte karbon ayakizi takibi önemli bir kriterdir. Şirketimiz danışman kuruluşlarla çalışmalar planlamaktadır. Bu kapsamda şirketiçi yetkinlikler kullanılmakta ve enerji tüketiminin çevresel etkileri azaltılmaya çalışılmaktadır. Emek Elektrik, kurulu gücünün sınırlandırdığı ölçüde lisansız enerji üretimine geçmiştir. Çatısına kurduğu güneş panelleri ile ürettiği elektrik, mevsimine ve güneşin konumuna bağlı olarak %10 ila %80 arasında ortalama %35 elektrik ihtiyacını karşılamakta, karbon ayakizini indirgemektedir.

Entegre Yönetim Sistemi, Çevre, Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği sistemlerini kapsamakta, etkilerin tanımlanmasında dökümantasyon ve kontrol sistemi yaratmaktadır;

• Şirket, EYS’nin amaçlanan çıktılarına ulaşmak için yeteneğini etkileyen iç ve dış hususları belirlemiş ve “Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş İç ve Dış Hususlar Dokümanı EE-GN-XX-K-053” ile dokümante etmiştir. • Müşteri ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat hükümlerini karşılayan ürünleri ve hizmetleri düzenli olarak sağlama yeteneğine etkisi veya potansiyel etkisinden dolayı, EYS ile ilgili tarafları, bu ilgili tarafların EYS ile ilgili şartlarını, bu ihtiyaç ve beklentilerden hangilerinin uygunluk yükümlülükleri olacağını belirlemiş ve “İlgili taraflar ve ihtiyaç ve beklentiler Dokümanı (EE-GN-XX-K-052)” ile dokümante etmiştir.
• Şirket, birim ve fonksiyonları “Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş Organizasyon Şemasında (EE-GN-XX-K-012)”, Süreçlerin tanımlanması, kontrol etmek ve/veya etkilemek için yeterli yetkiye ve yeteneğe sahip olduğumuzun değerlendirmesi “Süreç Performans Kriterleri ve Süreç Etkileşim Dokümanında (EE-GN-XX-K-045)” tanımlanmış, tüm birim ve fonksiyonlar Entegre Yönetim Sisteminin kapsamı içinde tutulmuştur. • Şirket, Entegre Yönetim Sistemi kapsamında tuttuğu fiziksel sınırlarını bu kapsam dokümanında dokümante etmiş ayrıca bu fiziksel sınırlara komşu olan tüm etkenleri de ayrıntılı olarak yine bu kapsam dokümanında tanımlamıştır. Toplam Faaliyet Alanı : 33,455 m2 Açık alan : 22,619 m2 Kapalı alan : 10,836 m2

Saracalar Mahallesi Özal Bulvarı No:224 06750 Akyurt-Ankara
(+90) -312 -398 -0181
(+90) -312 -398 -0474
emek@emek.com.tr
http://www.emek.com.tr
Yararlı Linkler
Şirket Profili Kurumsal Kimlik Temsilcilikler Teklif İsteme Formu KVKK Başvuru Formu Basın Odası İletişim
Hakkımızda

Emek bağımsız, uluslararası çalışan bir ölçü transformatörleri üreticisidir.

Güvenilir ve yüksek kalitede ürünleri yerel ve uluslararası laboratuvarlarda defalarca test edilmiştir. Deneyimi yarım asırdır sistemde çalışan transformatörler ile sağlamlaşmış, her geçen gün kendini geliştirmiş ve yenilemiştir.

Copyright © 2020. Emek.com.tr All rights reserved.